อย่า! กินยาผสมน้ำอัดลม ไม่เช่นนั้น???

อย่า! กินยาผสมน้ำอัดลม หลายคนอาจไม่ชอบรับประทานยา หรือยาที่เม็ดขนาดใหญ่ หากรับประทานยาพร้อมน้ำอัดลม อาจเกิดพิษจากยานั้นๆ ได้ น้ำอัดลมมี 2 ประเภท คือ 1. ไม่ผสมคาเฟอีน 2. ผสมคาเฟอีน ปล. หากยาที่รับประทานมีผลในการกระตุ้นประสาทอยู่แล้วการรับประทานยานั้นๆ ร่วมกับน้ำอัดลมผสมคาเฟอีน จะทำให้เกิดผลข้างเคียงจากยานั้นมากขึ้น การรับประทานยา ร่วมกับน้ำอัดลมอาจทำให้เกิดผลข้างเคียง เช่น – ทำให้การดูดซึมและระยะเวลาที่เริ่มออกฤทธิ์ช้าลง – ทำให้ฤทธิ์ของยาลดลง – อาการไม่พึงประสงค์และผลข้างเคียงของยามากขึ้น *ดังนั้น เราควรรับประทานยาพร้อมกับน้ำเปล่า เพื่อไม่ให้ส่งผลต่อความคงสภาพของยานั้นๆ ที่เรารับประทาน