ยื่นจดแจ้งผลิตภัณฑ์กับอย. ด้วยแบรนด์ตัวเอง

    ขั้นตอนดำเนินการมี ดังนี้ 1. ขอรหัสผู้ประกอบการกับอย. ( ตัวเลข 5 หลัก) ลูกค้ายื่นจดแจ้งเพื่อขอรหัสผู้ประกอบการกับอย. โดยสามารถดำเนินการได้เองกับอย. โดยตรง หรือให้ทางโรงงานดำเนินการให้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (*** รหัสผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตจะเป็น ผู้ประกอบการแบบผลิต ลูกค้าสามารถแบ่งบรรจุสินค้าเป็น package ย่อยเองได้***) กรณีลูกค้าต้องการให้ทางโรงงาน ดำเนินการยื่นขอรหัสผู้ประกอบการให้ จะต้องจัดทำหนังสือมอบอำนาจและเอกสารประกอบ ดังนี้ 1.1 หนังสือมอบอำนาจ และแบบคำขอรหัสผู้ประกอบการ (ทางโรงงานส่งเอกสารให้ลูกค้าลงรายละเอียด) 1.2 สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจ 2 ชุด 1.3 สำเนาทะเบียนบ้านผู้มีอำนาจ 2 ชุด 1.4 สำเนาหนังสือการรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ( เฉพาะกรณีเป็นนิติบุคคล 2 ชุด ***กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ใช้เฉพาะข้อ 1.2 เท่านั้น ) 1.5 สำเนา ภพ.20 ( เฉพาะกรณีเป็นนิติบุคคล *** กรณีเป็นบุคคลธรรมดาใช้เฉพาะข้อ…

อยากมีแบรนด์เครื่องสำอางเป็นของตัวเอง

    เงื่อนไขการสั่งสินค้าในแบรนด์ของตัวเอง  1.แจ้งคอนเซปต์ของลูกค้าแก่ผู้แทนขาย เพื่อส่งต่อข้อมูลความต้องการไปยังแผนก R&D 2.รอสินค้าตัวอย่าง เพื่อทดลองใช้ ประมาณ 7-14 วันทำการ เมื่อได้รับตัวอย่างแล้ว ลูกค้าเทสต์ใช้จนพึงพอใจ 3.คิดชื่อแบรนด์ และจดทะเบียนการค้า (กรณีที่ยังไม่มีชื่อแบรนด์) / คิดชื่อโปรดักส์ 4.สั่งสินค้าพร้อมจดแจ้งอย. เพื่อนำเลขที่ใบรับแจ้งมาติดที่ฉลากเครื่องสำอาง กรณีเป็นสูตรเฉพาะของลูกค้า สั่งผลิตขั้นต่ำที่ 5 kg. หากเป็นสินค้าราคาหลักร้อย สั่งผลิตขั้นต่ำที่ 20-50 kg. 5.แพคเกจ ลูกค้าสามารถสั่งซื้อโดยตรงกับร้านแพคเกจ และทางโรงงานมีบริการ แมสเซนเจอร์ไปรับแพคเกจให้ 6.มีบริการแนะนำสถานที่ออกแบบบรรจุภัณฑ์/สติ๊กเกอร์ สินค้า สถานที่รับทำเวปไซต์ 7.พร้อมทั้งให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ โดยผู้เชี่ยวชาญ กรณีเป็นสินค้ามาตรฐานของโรงงาน สามารถสั่งซื้อขั้นต่ำได้ที่ 0.5-1 kg.   ***ลูกค้าต้องเซ็นต์สัญญาว่าจ้างผลิต กับทางโรงงานทุกครั้ง ที่มีการสั่งผลิต/สั่งซื้อสินค้าใหม่ ภายใต้เงื่อนไขตามสัญญาว่าจ้างผลิตของบริษัท ***กรณีที่ลูกค้าขาดการติดต่อกับทางบริษัทฯ นานเกิน 6 เดือน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอน หนังสือรับแจ้งอย. ในแบรนด์ลูกค้า ทันที…