1. ลูกค้าสามารถรับรายการสินค้าและราคาได้จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทางโทรศัพท์
  Hotline : 083-989-7102
  : 083-887-7233
 1. ลูกค้าสามารถชำระสินค้าโดยติดต่อฝ่ายบัญชีที่หมายเลข 080-2110988 หรือ 02-8863366
 2. บริษัทฯ มีบริการจัดส่งสินค้าให้ท่านฟรีในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เพียงท่านสั่งซื้อสินค้าครบ 4000 บาท
 3. หากสินค้าเกิดการเสียหายจากการขนส่งลูกค้าต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบภายใน 7 วัน มิฉะนั้น บริษัทฯ จะถือว่าสินค้านั้นถูกต้องสมบูรณ์
 4. บริษัทฯ ยินดีรรับคืนและเปลี่ยนสินค้าให้แก่ลูกค้าที่มีสาเหตุเนื่องมาจาก
  • บริษัทฯ จัดส่งสินค้าไม่ตรงตามบิล
  • บริษัทฯ จัดส่งสินค้าไม่ตรงตามใบสั่ง
  • สินค้าเปลี่ยนสภาพ  อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของตัวผลิตภัณฑ์เอง  หรือคุณลักษณะไม่ตรงตามกำหนด เช่น สี,กลิ่น,ลักษณะเนื้อผลิตภัณฑ์  ทั้งนี้ให้แจ้งการเปลี่ยนสินค้าภายในระยะเวลา 15 วัน  นับจากวันที่ออกบิล
  • สินค้ามีการชำรุด หรือเสียหาย  ระหว่างการขนส่งมอบให้แก่ลูกค้า