ชื่อบัญชี บริษัท บิวตี้ เอช เซทเทอร่า จำกัด

ท่านสามารถชำระค่าบริการต่างๆ ผ่านเครื่อง ATM ของทุกธนาคารใกล้บ้านท่านตลอด 24 ชั่วโมง

ธนาคาร กสิกรไทย ประเภท ออมทรัพย์

สาขาย่อยตลาดอำเภอบางกรวย

หมายเลขบัญชี 449-215-8211

***กรุณาเก็บ Slip เพื่อเป็นหลักฐาน  ส่งหลักฐานการโอนมาที่เจ้าหน้าที่บัญชีหมายเลขโทรศัพท์ 080-2110988  เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 083-9897102,083-887233 โดยระบุ ชื่อผู้ติดต่อ หรือส่งมาทาง Email : PURCHASE@beauty-etc.co.th